Tagged: Katër llojet e dashurisë.

Katër llojet e dashurisë.

Katër llojet e dashurisë. Janë katër lloje të dashurisë, mes të cilave duhet të bëhet dallimi. Para nesh kanë humbur disa njerëz për shkak se...