Ilaçet e palejueshme janë dy llojesh:

Ilaçet e palejueshme janë dy llojesh:

1. Ilaçe që janë të pështira dhe të cilat natyra (e njeriut) i ndien si të pështira. Si të tilla, ato nuk ndihmojnë aspak për largimin e sëmundjes, siç janë helmet e ndryshme, mishi i…

Read More