Fjale të arta nga Hasan el Basri

Fjale të arta nga Hasan el Basri

Hasan el Basri (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Një besimtar beson në atë çfarë ka thënë Zoti. Ai është më i miri ndër njerëzit në veprat e tij, por e ka frikë Allahun më së…

Read More