Ndalimi i betimit tek njerëzit

Ndalimi i betimit tek njerëzit

Ka thene profeti Muhamed alejhi selam: ” Allahu ju ndalon te betoheni me baballaret tuaj dhe kush do te betohet le te betohet vetem me Allahun!” Muslimi Ndalimi perfshin betimin edhe me nenat, femijet e…

Read More
Si të shtoni rriskun dhe jetëgjatësinë tuaj?

Si të shtoni rriskun dhe jetëgjatësinë tuaj?

Transmeton Enes Ibn Malik (Radi-Allahu ‘anhu): Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Salallahu ‘Alejhi ue Selem) duke thënë: “Kushdo që dëshiron ti shtohet rrisku (furnizimi) dhe jetëgjatësia, le të mbajë marrëdhënie të mira me farefisin…

Read More
Kush janë sahabët që transmetuan më shumë hadithe

Kush janë sahabët që transmetuan më shumë hadithe

Sahabët radijAllahu anhu që transmetuan me së shumti hadithe: 1-Ebu Hurejre radijAllahu anhu ka transmetuar 5374 hadithe; 2-AbdUllah ibën Umer radijAllahu anhuma ka transmetuar 2630 hadithe; 3-Enes ibën Malik ka transmetuar 2286 hadithe; 4-Aishja radijAllahu…

Read More
Nuk do të bëhet Kijameti derisa të ndodhin këto 11 ngjarje.

Nuk do të bëhet Kijameti derisa të ndodhin këto 11 ngjarje.

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Nuk do të bëhet Kijameti derisa: 1- Dy grupe të mëdha të luftojnë mes tyre nga ku do të…

Read More
Si ti fshishë gabimet e tuaja dhe te rrisesh besimin tend?

Si ti fshishë gabimet e tuaja dhe te rrisesh besimin tend?

  Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem thotë: “A doni t’ju tregoj se me çfarë Allahu do t’i fshinë gabimet tuaja, dhe me të ua ngritë gradat. ” Ata thanë po gjithësesi o i Dërguari i…

Read More
4 Hadithe te dobeta rreth muajit te Ramazanit

4 Hadithe te dobeta rreth muajit te Ramazanit

Pamë të arsyeshme që t’ia bashkangjisim edhe këtë kapitull këtij libri, për vetë rëndësinë që ka, me qëllim që të paralajmërojmë njerëzit dhe të sqarojmë të vërtetën në to. S’ka dyshim se Allahu i Lartësuar…

Read More