Pastroje hundën me dorën e majtë!

Pastroje hundën me dorën e majtë!

Percillet nga Aishja se Profeti alejhi selam preferonte anen e djathte kur vishte sandalet, kur krehte floket, kur lahej dhe ne te gjitha ceshtjet e tij. Buhariu dhe Muslimi Ky hadith tregon se ceshtjet e…

Read More
Teuhidi rruga drejtë Xhenetit

Teuhidi rruga drejtë Xhenetit

Vlera e njesimit (teuhidit) të Allahut: 1. Përcillet nga Ubade bin Samit se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Kush dëshmon se s’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të vetëm e pa ortak,…

Read More