Hadithi që flet për një tregtar dhe një majmun

Hadithi që flet për një tregtar dhe një majmun

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:        “Një herë, një burrë ngarkoi verë në anijen e tij për ta shitur dhe me vete kishte…

Read More
“Lësho ujë në kopshtin e filanit.”

“Lësho ujë në kopshtin e filanit.”

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Një herë, kur një njeri po rrinte në një tokë të shkretë dëgjoi një zë tek retë që thoshte: “Lësho ujë në kopshtin e…

Read More
Si shlyhen mëkatet, qofshin ato edhe sa shkuma e detit?

Si shlyhen mëkatet, qofshin ato edhe sa shkuma e detit?

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Kush e lartëson Allahun me tesbih ( me fjalën SubhanAllah) pas çdo namazi tridhjetë e tri herë, e falenderon Atë (me…

Read More
5 porosi nga Profeti (alejhi selam)

5 porosi nga Profeti (alejhi selam)

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Kush i pranon prej meje disa fjalë, që të veprojë me to apo ta mësojë atë që do të veprojë me…

Read More
Pastroje hundën me dorën e majtë!

Pastroje hundën me dorën e majtë!

Percillet nga Aishja se Profeti alejhi selam preferonte anen e djathte kur vishte sandalet, kur krehte floket, kur lahej dhe ne te gjitha ceshtjet e tij. Buhariu dhe Muslimi Ky hadith tregon se ceshtjet e…

Read More
Teuhidi rruga drejtë Xhenetit

Teuhidi rruga drejtë Xhenetit

Vlera e njesimit (teuhidit) të Allahut: 1. Përcillet nga Ubade bin Samit se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Kush dëshmon se s’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të vetëm e pa ortak,…

Read More