Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë? Përgjigje: “Nëse gruaja falet me imam, atëherë e falë njësojë si imami. Por nëse falet në shtëpi, atëherë – normalisht – e fal drekën, katër rekate.” “Kushtet e…

Read More
A i lejojet gruas me menstruacione që të hajë e të pijë gjatë Ramazanit?

A i lejojet gruas me menstruacione që të hajë e të pijë gjatë Ramazanit?

Pyetje: A i lejojet gruas me menstruacione apo lehonës që të hajë e të pijë gjatë Ramazanit? Përgjigje: Asaj i lejohet që të hajë e të pijë lirisht, por në të njëjtën kohë duhet që…

Read More
Katër gjëra e bëjnë jetën e njeriut të lumtur

Katër gjëra e bëjnë jetën e njeriut të lumtur

Sad ibn Ebi Uekasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Katër gjëra përbëjnë lumturinë (në këtë botë): gruaja e ndershme, shtëpia e gjerë, fqinji i mirë dhe mjeti…

Read More
Mënyra e fërkimit të kokës gjatë abdesit (për gratë)

Mënyra e fërkimit të kokës gjatë abdesit (për gratë)

Pyetje: Si duhet ta fërkojë gruaja kokën e saj gjatë marrjes së abdesit? A është i mjaftueshëm fërkimi i një pjese të saj? Përgjigje: Mënyra e fërkimit të kokës për gratë është si ajo e…

Read More
Gruaja që imiton burrat dhe burrat që imitojnë gratë

Gruaja që imiton burrat dhe burrat që imitojnë gratë

Ka thënë Ibn Abasi, radijAllahu anhu: “I dërguari i Allahut, alejhi selam, i ka mallkuar ata burra që imitojnë gratë dhe gratë që imitojnë burrat.” (Buhariu) Imitimi i tillë dallohet në të gjithë gjërat dhe…

Read More
Burri që nuk është xheloz për familjen e tij

Burri që nuk është xheloz për familjen e tij

Allahu i Madhëruar ka thënë: “… po kështu, edhe atë femër që bën zina (imoralitet), nuk e merr për grua asnjë tjetër, përveç atij që bën zina ose idhujtarit. Një gjë e tillë (martesa ose…

Read More
Si ta lumturojë gruaja burrin e saj?

Si ta lumturojë gruaja burrin e saj?

Prej cilësive të gruas së mirë, është që ajo ta gëzojë/lumturojë burrin e saj kur ai e sheh atë, në pamjen (fytyrën) e saj, dukjen dhe veshjen e saj. Ajo duhet të jetë e gatshme…

Read More
A e prish abdesin prekja e gruas?

A e prish abdesin prekja e gruas?

Pyetje: A e prish abdesin prekja e gruas? Përgjigje: E vërteta është se prekja e gruas nuk e prish abdestin assesi, përveç nëse del diçka nga ata (burri ose gruaja). Argument për këtë është ajo…

Read More