Nuk ka turp në fe

Nuk ka turp në fe

Pyetje: Deri në ç’pikë është e saktë thënia “Nuk ka turp në fe”? Përgjigje: “Kjo shprehje i përshtatet asaj që ka dashur të thotë Aishja, radijAllahu anha, për gratë e ensarëve të cilat pyesnin për…

Read More
A lejohet vonimi i namazit të jacisë?

A lejohet vonimi i namazit të jacisë?

Pyetje: A lejohet vonimi i namazit të jacisë? Përgjigje: Vonimi i namazit të jacisë deri në fundin e kohës së tij është diçka e mirë, mirëpo nëse kjo bëhet shkak për mosfaljen e namazit me…

Read More
Marrëdhëniet intime para plotësimit të 40 ditëve

Marrëdhëniet intime para plotësimit të 40 ditëve

A i lejohet burrit që të kryejë marrëdhënie intime me gruan e tij pas lindjes, përpara plotësimit të 40 ditëve, nëse rrjedhja e gjakut është ndërprerë? Përgjigje: Nëse rrjedhja e gjakut ndërpritet para plotësimit të…

Read More
Si dhuratë për burrat në Xhenet janë përmendur hyrijet, po për gratë?

Si dhuratë për burrat në Xhenet janë përmendur hyrijet, po për gratë?

Si dhuratë për burrat në Xhenet janë përmendur hyrijet, po për gratë çfarë ka? Përgjigje: Allahu i Lartësuar për mirësitë në Xhenet thotë: “Atje ju do të keni gjithçka që do t’ju dëshirojë shpirti dhe…

Read More