Vlera e natës së Kadrit

Vlera e natës së Kadrit

Mjafton për vlerën e natës së Kadrit fakti se ajo është më  e mirë se një mijë muaj. Allahu i Madhëruar thotë: “Ne e zbritëm atë (Kurani) në natën e Kadrit. E ç’të bëri ty…

Read More
Agjërimi i Ramazanit është shkak për faljen e gjynaheve.

Agjërimi i Ramazanit është shkak për faljen e gjynaheve.

Nga Ebu Hurejrah (radijAllahu anhu) përcillet se Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Pesë namazet, xhumaja deri në xhuma, Ramazani deri në Ramazan, fshijnë gjynahet që bëhen mes tyre, për sa kohë që robi…

Read More
Shlyerëset e gjynaheve

Shlyerëset e gjynaheve

Nga Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- transmetohet se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut -paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të-: “Pesë namazet, xhumaja deri në xhuma dhe Ramazani…

Read More
Urtësi dhe këshilla nga Ibn Kajimi (1)

Urtësi dhe këshilla nga Ibn Kajimi (1)

• Largoje atë të keqe që të vjen nëpër mend, nëse nuk e bën ajo do të të kthehet në një mendim; atëherë largoje atë mendim, nëse nuk e bën ai do të bëhet një…

Read More
A është e ndaluar të mendosh rreth kryerjes së aktit të imoralitetit?

A është e ndaluar të mendosh rreth kryerjes së aktit të imoralitetit?

A është e ndaluar të mendosh rreth kryerjes së aktit të imoralitetit? Përgjigje: Falenderimi i takon vetëm Allahut, Sunduesit të Ditës së Gjykimit, kurse paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij,…

Read More
Mëkatet e poshtërojnë njeriun

Mëkatet e poshtërojnë njeriun

Mëkatet janë shkak i poshtërimit të njeriut tek Allahu dhe i pavlefshmërisë së tij në sytë e Krijuesit. Hasan El-Basriu ka thënë: “U poshtëruan prej Tij, sepse nuk iu bindën, e sikur të ishin krenarë,…

Read More