Gjashtë obligimet e muslimanit ndaj muslimanit

Gjashtë obligimet e muslimanit ndaj muslimanit

Transmeton Imam Muslimi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Pejgamberi,- alejhi selam!,- ka thënë: ” Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë gjashtë” E pyetën, cilat janë ato o i dërguar i Allahut? Tha (Pejgamberi,-alejhi…

Read More