Tagged: femijet

Planifikimi familjar

Pyetje: Cili është mendimi i Islamit për planifikimin familjar? Përgjigje: “Nëse ky planifikim bëhet duke u bazuar në këshillat e një mjeku specialist, me qëllim...