A pranohen lutjet gjatë mestruacioneve?

A pranohen lutjet gjatë mestruacioneve?

Pyetje: A e pranon Allahu i Lartësuar duanë e gruas gjatë mestruacioneve? Përgjigje: Nëse pranohen kushtet e pranimit të duasë, Allahu i Lartësuar ia pranon gruas lutjen, pa marrë parasysh nëse është me mestruacione apo…

Read More
3 Kushtet që të plotesohet duaja

3 Kushtet që të plotesohet duaja

Pyetje: Njeriu bën dua (lutje) dhe nuk kapërgjigje? E All-llahu, subhanehu ue teala, ka thënë: “Më lutni Mua e Unë ju përgjigjem”. Si mundet kjo? Përgjigje: Falënderimi i takon All-llahut, azze ue xhel-le, paqa dhe…

Read More