Tagged: Duatë kur bie shi

Duatë kur bie shi

Allahumme sajjiben nafi’an O Allah, bëje këtë shi të begatshëm, e të dobishëm! Buhariu. Allahumme eskina gajthen mugithen meri’en meri’an gajre darrin axhilen gajre axhili....