Tagged: duaja

Lutja e pranuar

Jahja ibn Muadh ka thënë: “Atij që Allahu i mundëson të lutet me gjithë shpirt, nuk ia kthen mbrapsht lutjen.” E ndërsa unë them (Ibn...

DUA’JA ËSHTË ILAÇ

Dua’ja është prej ilaçeve më të dobishme. Ajo parandalon fatkeqësitë, i mënjanon dhe i lehtëson në rast se ato ndodhin. Dua’ja është arma e muslimanit....