Si e kërkon muslimani natën e Kadrit?

Si e kërkon muslimani natën e Kadrit?

Kjo natë është nata më e bekuar. Personi që e humb atë, vërtetë ka humbur një të mirë të madhe, e nuk ka mundësi ta humb atë , veçse i ndaluari prej saj. Për këtë…

Read More
Disa imam në Ramazan e zgjasin duanë, disa i bien shkurt, si është e drejta?

Disa imam në Ramazan e zgjasin duanë, disa i bien shkurt, si është e drejta?

Përgjigje: “E drejta është që as të mos teprohet dhe as të mos neglizhohet. Të zgjatesh aq sa t’i lodhësh njerëzit është e ndaluar. Kur Profeti (alejhi selam) mori vesh se Muadh ibn Xhebeli e…

Read More
Ai i cili ka këto cilësi, Allahu ja lehtëson atij rriskun, ja lehtëson atij çeshtjet, e mbron dhe e forcon atë

Ai i cili ka këto cilësi, Allahu ja lehtëson atij rriskun, ja lehtëson atij çeshtjet, e mbron dhe e forcon atë

Është pytur shejh Shenkiti Allahu e ruajt: Me çfar na këshilloni te angazhohemi gjate pritjes se koheve te adhurimit? Tha: Angazhimi më i mirë ne këo kohë të është “istigfari” kërkimi i shpesht i faljes,…

Read More
Lutja e pranuar

Lutja e pranuar

Jahja ibn Muadh ka thënë: “Atij që Allahu i mundëson të lutet me gjithë shpirt, nuk ia kthen mbrapsht lutjen.” E ndërsa unë them (Ibn Kajim el Xheuzije): “Nëse njeriu lutet me gjithë shpirt, nevoja…

Read More
Si të bësh dua dhe të mos kthehet mbrapsht?

Si të bësh dua dhe të mos kthehet mbrapsht?

Nëse dua’ja shoqërohet me praninë e zemrës, me përqendrimin e saj për të realizuar kërkesën si dhe nëse kjo dua’ bëhet në kohët e përshtatshme, atëherë ajo nuk kthehet asnjëherë mbrapsht. Kohët e përgjigjes së…

Read More
Nxitimi në kërkimin e përgjigjes së duas

Nxitimi në kërkimin e përgjigjes së duas

Ndër veset që mund të ndikojnë negativisht në efikasitetin e dua’së (lutjes) është nxitimi i robit dhe kërkimi i ngadaltë i përgjigjes. Kështu, ai mund të dëshpërohet dhe ta braktisë dua’në. Shembulli tij është i…

Read More
DUA’JA ËSHTË ILAÇ

DUA’JA ËSHTË ILAÇ

Dua’ja është prej ilaçeve më të dobishme. Ajo parandalon fatkeqësitë, i mënjanon dhe i lehtëson në rast se ato ndodhin. Dua’ja është arma e muslimanit. Këtë fakt e mbështet edhe El-Hakimi në librin e tij…

Read More