Duaja që duhet të bësh në Natën e Kadrit

Duaja që duhet të bësh në Natën e Kadrit

Aishja e pyet Pejgamberin alejhi selam se nëse do të kuptonte se ishte natë kadri cfarë lutje të bënte? Atëherë Pejgamberi alejhi selam i tregoi: Thuaj: Allahumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa’fu anni. (…

Read More
8 Duatë qe bente profeti Muhamed para se te hante buke

8 Duatë qe bente profeti Muhamed para se te hante buke

1-Elhamdu lil-lahi hamden kethiran tajjiben mubaraken fihi, gajra mekfijjin ue la mustegnijen anhu Rab-buna. “Lavdia dhe mirënjohja i takojnë Allahut! Atë e lavdërojmë shumë, pa syefaqësi dhe vazhdimisht! O Zoti ynë! Ky ushqim që hëngrëm…

Read More
3 Kushtet që të plotesohet duaja

3 Kushtet që të plotesohet duaja

Pyetje: Njeriu bën dua (lutje) dhe nuk kapërgjigje? E All-llahu, subhanehu ue teala, ka thënë: “Më lutni Mua e Unë ju përgjigjem”. Si mundet kjo? Përgjigje: Falënderimi i takon All-llahut, azze ue xhel-le, paqa dhe…

Read More