A ka namazi i xhumasë sunete para tij apo jo

A ka namazi i xhumasë sunete para tij apo jo

Nuk ka ndonjë argument të saktë që të vërtetojë ekzistencën e suneteve para farzit të xhumasë, por përgjithësisht falja e nafileve (në mënyrë të përgjithshme) para farzit të xhumasë, është e ligjësuar me argumentet e…

Read More
A mund të bëj dua midis dy hytbeve të Xhumasë

A mund të bëj dua midis dy hytbeve të Xhumasë

Shejh Ibn Uthejmin qe pyetur nëse ka dua apo dhikr të caktuar të cilën e thotë namazliu mes dy hutbeve të Xhumasë? Dhe a është transmetuar që hatibi në Xhuma të bëjë dua mes dy…

Read More
Ndalimi nga agjërimi vetem i ditës së xhuma.

Ndalimi nga agjërimi vetem i ditës së xhuma.

Përcillet nga Ebu Hurejra – radijallahu anhu – se Profeti – alejhi selam – ka thënë: “ Askush nga ju të mos e agjërojë ditën e xhuma, përveç nëse agjëron bashkë me të edhe një…

Read More
Vlera e larjes dhe parfumosjes në ditën e Premte

Vlera e larjes dhe parfumosjes në ditën e Premte

Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Larja në ditën e xhumasë është vaxhib (obligim) për çdo musliman, si dhe misvaku dhe përdorimi i parfumit aq sa ka mundësi.” (Transmeton Muslimi dhe të tjerët) Po…

Read More
Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e premte?

Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e premte?

– Para se të ulemi në xhami e kemi obligim që të falim dy rekate . Argument për këtë është fjala e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] të cilën e transmeton Ebu Katade ku thotë:…

Read More