A më lejohet që ta ndërpres namazin në këtë rast?

A më lejohet që ta ndërpres namazin në këtë rast?

Pyetje: Si duhet të veproj nëse bie zilja e derës në kohën që jam duke u falur, e në shtëpi nuk gjendet njeri-tjetër veç meje? Përgjigje: Nëse namazi që po fal është sunet, atëherë duhet…

Read More
Trokitësi nuk duhet t’i bjerë derës me forcë

Trokitësi nuk duhet t’i bjerë derës me forcë

Trokitja e derës me forcë është mungesë edukate. Enes ibn Malik transmeton se dyert e Profetit, alejhi selam, trokiteshin me majat e thonjve. (Buhariu) Ibn Haxheri thotë: “Ky veprim ka ardhur si fryt i edukatës…

Read More