Cilat janë cilësitë e duhura që duhet ti ketë një shok i mirë?

Cilat janë cilësitë e duhura që duhet ti ketë një shok i mirë?

Pyetje: Nëse një i ri shoqërohet me shumë shokë, cilat janë cilësitë e duhura që t’i ketë një shok i mirë? Shejkh Uthejmin: Kjo është një pyetje e rëndësishme. Shoku ka ndikim të madh tek…

Read More