Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut?

Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut?

Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut? Bazat në Emrat dhe Cilësitë e Allahut janë tre: 1- T’i besosh të gjithë Emrat dhe Cilësitë e bukura të Allahut. 2- Të besosh…

Read More