Çelësat e suksesit të kësaj bote

Çelësat e suksesit të kësaj bote

Allahu për çdo kërkesë ka bërë çelës që ta hapë atë: – e ka bërë pastërtinë çelësin e namazit, siç ka thënë i Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem: “Çelësi i namazit është pastertia.”…

Read More