Nëse imami ngrihet në rekatin e pestë, ç’duhet të bëjë xhemati?

“Dhe u pyet (Imam Ibën Tejmijeh – Allahu e mëshiroftë )- për imamin që ngrihet në rekatin pestë dhe xhemati i bënë ‘tesbih’ (thanë. ‘Subhanallah!’ që ta kuptojë se po bën gabim), por ai nuk…

Read More