A lejohet t’ia jap zekatin prindërve apo fëmijëve?

A lejohet t’ia jap zekatin prindërve apo fëmijëve?

Pyetje: A i lejohet muslimanit që t’ia japë zekatin e pasurisë nënës apo fëmijëve të tij? Përgjigje: “Muslimanit nuk i lejohet që t’ua japë zekatin prindërve apo fëmijëve të tij, pasi ai e ka për…

Read More
Gruaja që imiton burrat dhe burrat që imitojnë gratë

Gruaja që imiton burrat dhe burrat që imitojnë gratë

Ka thënë Ibn Abasi, radijAllahu anhu: “I dërguari i Allahut, alejhi selam, i ka mallkuar ata burra që imitojnë gratë dhe gratë që imitojnë burrat.” (Buhariu) Imitimi i tillë dallohet në të gjithë gjërat dhe…

Read More
Burri që nuk është xheloz për familjen e tij

Burri që nuk është xheloz për familjen e tij

Allahu i Madhëruar ka thënë: “… po kështu, edhe atë femër që bën zina (imoralitet), nuk e merr për grua asnjë tjetër, përveç atij që bën zina ose idhujtarit. Një gjë e tillë (martesa ose…

Read More
Burri që i jep ujë gruas do të shpërblehet

Burri që i jep ujë gruas do të shpërblehet

Ir’bad ibën Serijeh, radijAllahu anhu thotë: Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur burri i jep gruas ujë për të pi, do të ketë shpërblim” Ir’badi radijAllahu anhu thotë: Kam shkuar tek gruaja dhe…

Read More