Blije këtë botë dhe botën tjetër me këtë vepër

Blije këtë botë dhe botën tjetër me këtë vepër

Nga ‘Ubāde bin Es-Sāmit (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “Dëshmoj se e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të thotë: “Janë pesë namaze të cilat All-llahu i Lartësuar i ka…

Read More