Tagged: agjerimi

Llojet e agjërimit

Ka agjërim që është detyrë dhe ka agjërim që nuk është detyrë por vullnetar. Agjërimi që është detyrë ndahet në dy llojesh: 1.Agjërim që Allahu...

Shlyerëset e gjynaheve

Nga Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- transmetohet se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut -paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin...