Nëse gjatë namazit dikujt i rrjedhin hundët gjak, a prishet namazi?

Nëse gjatë namazit dikujt i rrjedhin hundët gjak, a prishet namazi?

Nëse gjatë namazit dikujt i rrjedhin hundët gjak, si është dispozita? Dhe a bëhen pis rrobat nga ky gjak? Përgjigje: “Dalja e gjakut nga hunda nuk e prish abdesin, pa marrë parasysh a del shumë…

Read More
Çfarë duhet të bëjë ai që është falur dhe pastaj shikon se ka qenë xhunub?

Çfarë duhet të bëjë ai që është falur dhe pastaj shikon se ka qenë xhunub?

Përgjigje: “Secili njeri që falet dhe pas namazit kupton se ka qene xhunub apo pa abdes, ai e ka detyrë të pastrohet ashtu si duhet dhe ta përsërisë namazin. Sepse Profeti (salAllahu alejhi ue selem)…

Read More
Kur është e pëlqyeshme që të merret abdes?

Kur është e pëlqyeshme që të merret abdes?

Para se të flesh. Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Kur të shtihesh në shtrat, merr abdes ashtu sikur duhet të marrësh për namaz, e pastaj shtrihu në krahun e djathtë…” (Mutefekun alejhi) Nëse ai që…

Read More
A lejohet të merret mes’h mbi çorape të shqepura apo të holla?

A lejohet të merret mes’h mbi çorape të shqepura apo të holla?

Përgjigje: “Mendimi i vërtetë është se lejohet të merret mes’h mbi çorape të shqepura dhe çorape të holla aq sa të duket lëkura. Qëllimi i lejimit të mes’hit mbi çorape apo diçka tjetër nuk është…

Read More
Heqja e vetullave, zgjatja e thonjve dhe lyerja e tyre me manikyr

Heqja e vetullave, zgjatja e thonjve dhe lyerja e tyre me manikyr

Pyetje: A lejohet heqja e qimeve të tepërta (në vetulla) dhe a lejohet zgjatja e thonjve dhe lyerja e tyre me manikyr? Përgjigje: – Heqja e vetullave apo rrallimi i tyre nuk lejohet, sepse Profeti,…

Read More
A e prish abdesin prekja e gruas?

A e prish abdesin prekja e gruas?

Pyetje: A e prish abdesin prekja e gruas? Përgjigje: E vërteta është se prekja e gruas nuk e prish abdestin assesi, përveç nëse del diçka nga ata (burri ose gruaja). Argument për këtë është ajo…

Read More