A lejohet ti përgojojmë jobesimtarët?

A lejohet ti përgojojmë jobesimtarët?

Pyetje: A lejohet ti përgojojmë jobesimtarët? Përgjigje: Dispoizitat legjislative fetare, nuk kanë te bëjnë me individët, por me veprimet. Për këtë arsye, përgojimi është i qortuar si ndaj Muslimanit ashtu dhe ndaj të krishterit, por…

Read More