A lejohet të përmendet Allahu brenda në wc

A lejohet të përmendet Allahu brenda në wc

Pyetje: A lejohet të përmendet Allahu i Madhëruar brenda në wc? Përgjigje: Nuk kërkohet nga njeriu që ta përmend Zotin e Tij të Lartësuar brenda në wc, ngase ajo nuk është vend i përshtatshëm për…

Read More