A lejohet të marrësh abdes nga uji i ndenjur?

A lejohet të marrësh abdes nga uji i ndenjur?

Fikh (Jurisprudencë islame) Çështje:Nëse uji ndryshon një nga cilësitë e tij, erën, shijen apo ngjyrën për shkak të qëndrimit të gjatë(në vend apo enë), kjo nuk e cilëson ujin si të papastër, por lejohet përdorimi…

Read More