A lejohet të betohesh mbi Kuran?

A lejohet të betohesh mbi Kuran?

Përgjigja: Mus’hafi ka dy gjëra: 1- Fletët, boja dhe kapakët të cilat janë gjëra të krijuara dhe nuk lejohet betimi në to. 2- Fjalët e Kuranit të cilat janë fjalët e Allahut dhe cilësi e…

Read More