A lejohet mbjellja e flokëve?

A lejohet mbjellja e flokëve?

Pyetja:Tek ai që ka ndodh rënia e flokëve behët mbjellja e tyre, duke i marrë flokët nga pjesa e prapmë e kokës dhe mbjellën në vendin ku kanë ren, a lejohet kjo? Përgjigja:Po, lejohet. Sepse,…

Read More