A i ke dëgjuar këto rreth Xhenetit?

A i ke dëgjuar këto rreth Xhenetit?

Xheneti është mëshira e Allahut me të cilën Ai mëshiron kë dëshiron nga robërit e Tij. Xheneti është vendbanim i paqes dhe shtëpia e atyre të cilët Allahu u dhuroi begati, si; profetët, dëshmorët, të…

Read More