A duhet të fle gjithë ditën gjum kur jam agjërueshëm?

A duhet të fle gjithë ditën gjum kur jam agjërueshëm?

Shejh Salih el Feuzan është pyetur: Është dikush që i ndalonë njerëzit te flenë gjatë kohës së ramazanit dhe thotë se muslimanët duhet të jenë me aktiv dhe nuk është e përshtatshme që të flejnë.…

Read More