A dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur?

A dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur?

A dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur? Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “Engjëjt dërgojnë salavat (luten) për ndonjërin prej jush për sa kohë…

Read More
A dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur?

A dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur?

Mirësia e qëndrimit të shumtë pas namazit në vendin ku je falur. Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “Engjëjt dërgojnë salavat (luten) për ndonjërin prej jush…

Read More