7 Mëkatet e mëdha shkatërruese

7 Mëkatet e mëdha shkatërruese

Transmetohet nga Ebu Hurejra Allahu qoftë i kënaqur me të se Muhamedi salallahu alejhi ue selem ka thënë: ” Largohuni nga shtatë mëkatet shkatërruese. Thanë: Cilat janë ato, o i Dërguar i Allahut? Pejgamberi,- alejhi…

Read More