4  endrrat e bukura të Profetit alejhi selam

4 endrrat e bukura të Profetit alejhi selam

4  endrrat e bukura te Profetit alejhi selam 1. Bilali neXhenet Xhabiri (radijall-llahu anhu) tregon se i Derguari i Allahut (alejhis-salatu ues-selam) ka thene: Pata nje vegim te Xhenetit, ku pashe gruan e Ebu Talhas.…

Read More