20 shkaqe si te shtosh besimin tend

20 shkaqe si te shtosh besimin tend

Kërkimi i diturisë, Allahu i madhëruar, thotë;” Me të vërtetë, Allahut i frikësohem vetëm të dijshmit prej robërve të Tij.”(Fatir; 28 ). Leximi i Kur’anit duke i medituar dhe kuptuar porositë e tij. Allahu i…

Read More