Sa më pëlqen ky hadith, me të ngushëllohem shpesh!

0
401

Sa më pëlqen ky hadith, me të ngushëllohem shpesh!
“Më të mirët prej robërve të Allahut, janë ata që kur shikohen, kujtohet Allahu i Lartësuar!
E, më këqinjtë prej robërve të Allahut janë ata që:
1. Transmetojnë thashetheme!
2. Përçajnë dhe largojnë mes njerëzve që duhen!
3. Ata që i vënë në siklet dhe u hapin punë njerëzve që janë të pafajshëm, larg akuzave që u ngrihen!”

📚 Sahihut Tergib – Albani/2824.

Mirandi Shehaj

Subscribe