Si të propozoj një vajzë për martesë?

0
1470

Pyetje: Kur te shkoj per te propozuar nje vajze, si mund t’i flas asaj, ne menyre qe te njoh bindjet e saj, devotshmerine e saj, karakterin e saj dhe zakonet e saj? Dhe a eshte e lejuar per mua qe te ulem me te?

Pergjigje: Eshte e lejuar per kerkuesin (e marteses) qe ta shikoje gruan te cilen eshte duke e propozuar, por pa qene vetem me te, sepse Suneti eshte transmetuar autentikisht prej Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) per kete qellim. Ai mund ta pyes ate dhe kujdestarin e saj ne lidhje me cfare eshte e rendesishme tek ai perkitazi me ceshtjet qe lidhen me martesen.

Shejh Abdul’Aziz Ibn Baz