Si ta dalësh nga depresioni ankthi dhe pikëllimi?

0
2467

Pyetje: “Si trajtohet shqetësimi, depresioni, ankthi dhe pikëllimi?”

Përgjigje: “Duke bërë dhikër Allahun Azze ue Xhel.

Ta kujtojë Allahun Azze ue xhel dhe të lexojë Kuranin.

Kujtoje Allahun shumë.

Kërko mbrojtje shumë nga Allahu kundër shejtanit të mallkuar.

Në këtë mënyrë ajo do të largohet nga ti me lejen e Allahu.”

Salih bin Feuzan el-Feuzan