Si agjërohen gjashtë ditët e Sheualit?

0
175

Si agjërohen gjashtë ditët e Shevalit?

Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!): Besimtari nëse dëshiron i agjëron në fillim të muajit, nëse dëshiron i agjëron në mesin e muajit ose në fund të muajit.

E nëse dëshiron i agjëron të ndarë (disa ditë në fillim, në mes e në fund).

Mexhmu fetaua ue mekalat