Sa herë duhet ti përsërisë lutjet?

0
397

A më lejohet ta përsëris duanë (lutjen) dhe cilat janë ato shkaqe që pengojnë pranimin e saj?

Po, lejohet të përsërisësh duanë pa e humbur shpresën, sepse ndoshta në vonimin e përgjigjes së saj ka dobi për ty, prandaj mos thuaj; u luta dhe nuk më është pranuar, sepse Profeti alejhi selam ka thënë: “ Duaja i pranohet çdokujt prej jush përderisa nuk nxiton”.

Lutu vazhdimisht dhe shpesh, sepse Allahu është Dëgjues dhe Përgjigjës i lutjeve.

Ndër shkaqet që lehtësojnë pranimin e duasë janë; ngrënia e ushqimit të lejuar (hallall), siç përmendet në hadith rasti i atij personi që me flokë të pluhurosura nga udhëtimi, i ngren duart dhe lutet duke thënë; “O Zot, o Zot!”, por ushqimi i tij është haram, pija e tij është haram, veshja e tij është haram dhe ka ushqyer vetveten me haram, prandaj si mund t’i pranohet lutja atij!

Pra, nga shkaqet që pengojnë pranimin e lutjes janë ushqimi haram dhe ajo që përmendëm në fillim, nxitimi në përgjigjen e saj.

Shejh Salih bin Feuzan bin Abdilah bin Feuzan
Allahu e ruajtë!