Sa herë duhet ti jap mes`h kokës tre apo njëher

0
1389

Dhenia mes’h kokes tri here

Pyetesi: Es-Selamu alejkum!

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Ue alejkumus-selam ue rahmetullah!

Pyetesi: Si jeni vellai im?

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Falenderimet i takojne vetem Allahu, shume mire jam.

Pyetesi: Vellai yt nga Algjeria.

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Urdhero.

Pyetesi: Persa i perket dhenies mes’h kokes, a saktesohet nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se i ka dhene mes’h kokes tri here gjate abdesit?

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Po, saktesohet se e ka vepruar ndonjehere.

Pyetesi: A duhet te marr personi uje tjeter nese i jep mes’h kokes tri here apo nje here eshte e mjaftueshme?

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Duhet te marr uje tjeter.

Pyetesi: Duhet te marr uje tjeter.

Shejh Albani (Allahu e meshirofte): Po.

Pyetesi: Allahu te begatofte!

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Dhe ty!

Pyetesi: Es-Selamu alejkum!

Shejhu (Allahu e meshirofte!): Ue alejkumus-selam ue rahmetullahi ue berakatuh!

“Silsiletul-huda uen-nur”audiokaseta me nr. (259)
Unejs Sheme