Sa duhet të qëndrojë larg burri nga gruaja e tij dhe fëmijët?

0
3353

Pyetja:Si është puna e atij që qëndron gjatë në udhëtim, qëndron gjatë larg gruas dhe fëmijëve të tij, për një vit apo dy vite për shkak të hulumtimit për furnizim (punë),apo për shkak të rrethanave në punë dhe disa borxheve?

Përgjigja:Nuk ka të keqe nëse udhëton për të kërkuar furnizim apo për të kërkuar dituri. Nuk ka të keqe edhe nëse qëndron gjatë.

Mirëpo, nëse ka mundësi që të vij tek familja e tij kohë pas kohë, me qëllim për tu kujdesur për ta, kjo është parësore pavarësisht rrethanave që i ka, qoftë çdo gjashtë muaj njëherë apo çdo katër muaj.

Në qoftë së ka mundësi vepron atë që është me e dobishme, vjen tek fëmija pas gjashtë muajve ose katër muajve, qëndron tek ta disa ditë pastaj kthehet, e nëse kjo është ia vështirëson gjendjen, atëherë ai justifikohet.

ShejhAbdul-Aziz ibën Baz, Allahu e mëshiroftë!