Përse gjatë faljes kthehemi nga Kabja?

0
661

“ Urtësia e kësaj vepre është që njeriu ashtu siç drejtohet me zemrën e tij nga Allahu në qiell të drejtohet edhe me trupin e tij gjatë faljes drejt diçkaje të madhërishme nga Allahu dhe ajo është Kabja, pra janë dy drejtime; drejtim i trupit dhe drejtim i zemrës drejt Allahut… . Nuk ka dyshim se me kthimin e të gjithë muslimanëve drejt Kabes, gjatë faljes së tyre, manifestohet një bashkim dhe unitet që nuk mund të fshihet. Nëse nuk do të ishte ky rregull, atëherë në të njëjtën xhami njerëzit do të faleshin në drejtime të ndryshme të horizontit dhe drejtimi e bashkimi i safeve do të bëhej i pamundur, por kur falen të gjithë në të njëjtin drejtim, atëherë kjo është nga shkaqet më të mëdha për bashkim dhe afrimitet.”
Shejh El-Uthejmini në “Sherh el-mumti”