Një pyetje rreth ëndrrave

0
940

Pyetje: ”Një grua u varros sipas tradites profetike. Pas kësaj djali i saj pa ëndërr se si nëna e tij e qërtoi atë për shkak se e ka trajtuar atë pa respekt dhe se nuk ka ndërtuar asgjë mbi varrin e saj dhe ai e bëri këtë. A duhet një ëndërr e tillë të mirret seriozisht apo është nga shejtani?”

Përgjigje: ”Ajo është nga shejtani. Ai nuk duhet ta merrë ëndrrën seriozisht dhe ai nuk duhet të veprojë përgjatë saj. Kjo bie në kundërshtim me traditen profetike.”

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan
Burimi: Sherh Ighathat-il-Lahfan (43)