Nga ta dalliojmë se ajo e keqe që na prek ne apo shoqërinë është dënim apo sprovë nga Allahu?

0
429

Nga ta dalliojmë se ajo e keqe që na prek ne apo shoqërinë është dënim apo sprovë nga Allahu?
Nëse pas kësaj të keqeje ndodh bashkim, forcë dhe afrim më shumë tek Allahu, atëherë është një sprovë që individi apo shoqëria e kaloi me sukses, por nëse pas kësaj të keqeje ndodh përcarje, dobësim dhe largim nga Allahu, atëherë është denim.

Shejh Mesh’hur Hasen Selman