Nëse personi tështin gjatë namazit, a lejohet të thotë elhamdulilah?

0
1249

pergjigje

Pyetje: Nëse personi tështin gjatë namazit, a lejohet të falënderojë Allahun (të thotë elhamdulilah)?

Pergjigje: Nëse është duke u falur pas imamit në namazin me zë, nuk lejohet.

E nëse është në namazin pa zë (p.sh. namazi drekës dhe ikindisë) ose është duke u falur i vetëm dhe tështin, e kjo tështim nuk ndodh në momentin e leximit të Kuranit, në këtë rast lejohet të falënderohet Allahut (të thuhet elhamdulilah).

Ndërsa nëse është në momentin kur lexon Kuran, atëherë nuk duhet që të futësh te fjalët e Allahut diçka që nuk është prej saj.

 

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë):