Mardhëniet intime gjatë mestruacioneve?

0
828

Cili është gjykimi islam mbi marrëdhëniet seksuale në organin gjenital të femrës gjatë menstruacioneve?

Përgjigje: Ndalohet rreptësisht që njeriu të ketë marrëdhënie seksuale me bashkëshorten e tij gjatë menstruacioneve duke e bazuar këtë në fjalën e Allahut:

Te pyesin ty (Muhamed) per te permuajshmet e femrave.Thuaju:”Ajo eshte gjendje e demshme.”Prandaj,gjate kesaj kohe,mos iu afroni atyre (per mardhenie ) derisa te pastrohen.Pasi te pastrohen,atehere afrohuni tek ato ashtu si ju ka urdheruar Allahu.Pa dyshim,Allahu i do ata qe pendohen fort (per gjynahet) dhe ata qe pastrohen.
(El Bekare, 222.)

Kjo ndalesë vazhdon derisa gruaja të pastrohet e më pas të lahet, sepse Allahu, subhanehu ue teala, thotë:
“mos iu afroni atyre (per mardhenie) derisa te pastrohen.Pasi te pastrohen, atehere afrohuni tek ato ashtu si ku urdheruar Allahu.”

Burrit i lejohet të veprojë me gruan e tij gjithçka gjatë menstruacionit me përjashtim të marrëdhënieve seksuale dëshmi për këtë është fjala e të Dërguarit të Allahut, salallahu alejhi ue selem, ku thotë:

Veproni gjithcka pervec mardhenieve seksuale.Muslimi.

Shejh Salih el Feuzan.
SHKEPUTUR NGA LIBRI “MOTRA MUSLIMANE PYET”