A lejohet të qëndrojë në një tavolinë ku pihet alkooli?

https://www.youtube.com/watch?v=47mR8D_fe4c

Read Previous

Cila është rruga drejtë lavdisë

Read Next

Shpjegimi i teuhidit në Ajetul-Kursi Shejh Salih el-Feuzan