A i lejohet muslimanit qe ta gjykoje si jomusliman ate qe pi alkool?

0
1283

A i lejohet muslimanit qe ta gjykoje si jomusliman ate qe pi alkool?

Pergjigjja: Pirja e alkoolit, imoraliteti dhe kopracia ne mosdhenien e zekatit jane gjynahe te medha qe nuk falen pa pendim tek Allahu.

Besimi i besimtareve te drejte eshte se ai qe kryen nje gjynah te madh eshte musliman, por njekohesisht eshte edhe gjynahqar per mekatin e tij dhe nuk lejohet te gjykohet si pabesimtar ai qe kryen gjynah te madh, nese nuk pretendon se ai gjynah eshte i lejuar te veprohet.

Komosioni i perbere nga dijetaret:
Abdulaziz bin Abdilah bin Baz
Abdurrezak Afifi
Abdullah bin Gudejan