A lejohet konsumimi i birrës pa alkolol ?

0
1193

pergjigje

A lejohet konsumimi i birrës pa alkolol, të eksportuar nga vendet europiane?

Nëse shumica e masës së saj shkakton dehje, atëherë pak apo shumë prej saj është haram dhe nuk lejohet shitja dhe blerja e saj, por nëse shumica e masës së saj nuk shkakton dehje, atëherë pirja, shitja dhe blerja e saj janë të lejuara.

(Komisioni i Përhershëm për Studime dhe Fetva, nr. 7168)